Thông tin tài khoản

Thông tin tài khoản

Nhập vào thông tin tài khoản và mật khẩu để có thể vào mục quản lý tài khoản

Thêm/Thay đổi thông tin địa chỉ thanh toán

Thông tin người mua hàng
Bill To
Thông tin người mua hàng
Bill To Thêm/Thay đổi thông tin địa chỉ thanh toán

Tên gọi : CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI KIM
Tên giao dịch đối ngoại : HAIKIM JOINT STOCK COMPANY

 Trụ sở chính : Số 6 Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM.
 Xưởng sản xuất : 26/11G Xuân Thới 6,  Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc môn.
 Điện thoại : 08 54 382 295  - 08 54 382 296   Fax:  08 54 382 296